Nog geen lid? Maak nu gratis een account aan - Login


Waarom carpoolen?

Carpoolen heeft meerdere voordelen, daarom dat we ze hier kort zullen uitlichten.

Allereerst is het een sociaal gebeuren. Deelnemers leren elkaar kennen en het kan misschien wel vriendschapsbanden creeeren. Daarnaast is het nog eens kostenbesparend voor zowel de organisatie als de deelnemers zelf. De organisatie hoeft geen tickets kopen voor het openbaar vervoer én/of de deelnemers kunnen de kosten delen door het aantal mensen die mee rijden. Dit is uiteraard geen verreiste.
Bij carpoolen zijn we ook flexibel, hiermee kunnen we tot de voordeur van het evenement, uitstap of weekend rijden. Of het kan een uitdagende rit worden waarbij de auto enkele kilometers verder stopt en de tocht verdergezet moet worden met kaart en kompas.

Wie carpoolen zegt, denkt meteen aan de natuur. Als iedereen de auto zou delen met enkele collega's zouden er tot 70% minder auto's rijden tijdens de spitsuren. Door te carpoolen kunnen we per werkdag ruim een miljoen liter brandstof besparen. Daarnaast zal er 3 kiloton broeikasgassen (CO2) minder in onze lucht komen. Dat is het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van bijna 3000 huishoudens.

Waarop moeten we letten tijdens het carpoolen?

Maak allereerst duidelijke afspraken. Dit begint al bij het afspreken bij een bepaalde locatie. Het is enorm frustrerend als je niet 100% zeker weet waar de andere zal staan, terwijl deze er misschien nog niet eens is. Zorg dus ook altijd dat er contactgegevens uitgewisseld zijn. Zo kan je elkaar bij onvoorziene omstandigheden toch informeren.
Als chauffeur ben je juridisch verantwoordelijk voor de veiligheid van de andere carpoolpartners. Rij dus altijd voorzichtig en zorg ervoor dat de auto steeds goed onderhouden en veilig is.
Maak ook afspraken over roken in de auto, radio, ...

Met deze tips en uw gezond verstand zal de carpool al stukken aangenamer verlopen.