Nog geen lid? Maak nu gratis een account aan - Login


Wie kan het gebruiken?

Dit systeem is zo eenvoudig mogelijk gemaakt zodat zelf een computerleek hier z'n weg in vindt.

CarpoolOrganiseren.be werd initieel gemaakt door een leider van een jeugdbeweging die een carpool organiseerde voor z'n weekend. Op dat moment konden de ouders van de leden ritten toevoegen en wijzigen. M.b.v. de contactgegevens konden ze elkaar mailen of opbellen om te vragen of er nog plaats is in hun wagen. Omdat er andere groepen hier ook interesse in kregen kwam er het idee om dit te maken voor het grote publiek. De bedoeling hier achter was dat mensen zelf hun carpool konden organiseren zonder dat dit via één en dezelfde persoon loopt.

Nu, wanneer we denken aan de groepen waarvoor dit bruikbaar is, gaat dit zeer ruim. Het komt er op neer dat het voor elke organisatie, jeugdbeweging, vereniging, ... van toepassing kan zijn. Een bedrijfsuitje naar een park of restaurant, een voetbalwedstrijd, daguitstap naar de zee, ... Er zijn toepassingen genoeg om op te sommen!

We houden van lijstjes.

Omdat de mensen graag lijstjes hebben zullen we hier toch een poging doen om een opsomming te maken.